Trommelen Trommelen
  • Home
  • Nieuws
  • Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Van 1 september 9.00 tot en met 29 september 17.00 kan de subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming aangevraagd worden. Dit is een subsidie voor nieuwe machines, met een minimale aankoopprijs van € 10.000,00. U kunt één aanvraag indienen voor twee machines, die geschikt zijn om groenbemester en vanggewassen:

  • Te vernietigen;
  • Af te maaien;
  • Te verhakselen;
  • Kapot te frezen;
  • In te werken. 

De subsidie bedraagt de helft van de gemaakte kosten met een maximum van € 125.000 exclusief btw. Eenmaal de subsidie wordt goedgekeurd moet u binnen een maand de machine aankopen en binnen een jaar geleverd worden.

Het totale subsidiebudget van € 3,5 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Zodra dit budget wordt overschreden, zal de aanvraagperiode afgesloten worden. De aanvragen die op de sluitingsdag aangevraagd zijn, zullen via een lotingssysteem wel of niet in behandeling worden genomen.

Ook voor innovatieprojecten waarin u meewerkt aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden, komt een subsidiebudget vrij van € 1,5 miljoen.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende link: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/geintegreerde-gewasbescherming.

Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze relatiebeheerders.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Elle.