Trommelen Trommelen

Voorschot Betalingsrechten 2021

Ook in 2021 kan een voorschot aangevraagd worden voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Het voorschot betreft € 300,- per betalingsrecht dat op 15 mei 2021 op het bedrijf aanwezig was en waarvoor uitbetaling is aangevraagd. De aanvraagperiode voor de uitbetaling van het voorschot is van 8 tot en met 30 juni 2021.