Trommelen Trommelen
  • Home
  • Nieuws
  • Fiscale wijzigingen in het regeerakkoord

Fiscale wijzigingen in het regeerakkoord

In het regeerakkoord dat onlangs is opgesteld, zitten een aantal grote fiscale wijzigingen. Hierna hebben we de belangrijkste veranderingen al voor je samengevat.

Jubelton

Onder de huidige schenkingswetgeving kan er aan een kind in de leeftijd van 18 tot 40 jaar een schenking van ruim € 100.000 gedaan worden, zonder dat hierover belasting verschuldigd is. Voorwaarde is dat de schenking gebruikt wordt voor de eigen woning. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de jubelton per 1-1-2024 zal gaan verdwijnen. Mocht je nog een schenking aan de kinderen willen doen, zorg er dan voor dat dit nog tijdig plaatsvindt, zodat je de vrijstelling nog kunt benutten

Overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting is er een tariefswijziging aangekondigd. Voor alle onroerende zaken met uitzondering van de woningen bestemd voor eigen bewoning, gaat het tarief omhoog van 8%  naar 9% met ingang van 1 januari 2023.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

In de schenkingswet is voorzien in een ruime faciliteit om bedrijven (nagenoeg) zonder heffing te kunnen schenken aan de bedrijfsopvolger. Deze regeling ligt al langer onder vuur. In 2022 wordt het onderzoek naar de faciliteit afgerond en zal er waarschijnlijk een aanpassing van de faciliteit volgen. Indien er een bedrijfsoverdracht aan komt, zorg dan dat je tijdig met het regelen hiervan aan de slag gaat.

Landbouwvrijstelling

In het onderzoek naar de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, wordt ook de landbouwvrijstelling bekeken. Al langer gaan er in de politiek stemmen op om deze vrijstelling te versoberen dan wel af te schaffen. Samen met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit zal de landbouwvrijstelling dus mogelijk op korte termijn veranderen. Zorg dus dat je bedrijfsoverdrachten of verkoop van landbouwgrond tijdig regelt.

Box 3

Al langer is er commentaar op het huidige systeem van box 3 en het fictieve rendement van 4%. Het plan ligt nu op tafel om per 2025 te gaan werken met een belastingheffing over werkelijke rendementen. Daarnaast zal er een hogere vrijstelling komen. Hier staat tegenover dat de box-3 heffing op verhuurd onroerend goed zal worden verhoogd door afschaffing van de leegwaarderatio.

Vragen?

Neem contact op met Elle via elle@trommelen.nl