Trommelen Trommelen

One-Stop-Shop (OSS)

Als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht aan een particulier die in de EU is gevestigd, moet u de buitenlandse btw aanrekenen van dat desbetreffende EU-land. Voor 1 juli 2021 moest u dan ook uw onderneming registreren en aangiftes indienden in dat desbetreffende EU-land.  

Vanaf 1 juli 2021 is dit niet meer nodig en kunt u uw buitenlandse btw aangeven via het éénloketsysteem, ook wel ‘One-Stop-Shop (OSS)’ genoemd. Dit geld vanaf het drempelbedrag van € 10.000,00. Als u onder dit drempelbedrag uitkomt, mag u Nederlandse btw rekenen.  

Belangrijk om te weten is dat er geen aftrekbare buitenlandse btw teruggevraagd kan worden via het éénloketsysteem. Dit is wel mogelijk via het jaarlijkse VAT-refund.  

De werking van de OSS-aangiftes is vergelijkbaar met uw gewone btw-aangiftes. Namelijk per kwartaal een aangifte indienen via uw Belastingdienst portaal en de verschuldigde btw betalen voor de laatste dag van de maand volgend op een aangiftetijdvak. De OSS aangifte bestaat uit een omzetspecificatie per lidstaat en de verschuldigde btw op basis van de lokale btw-tarieven van het desbetreffende EU-land.  U kunt dus voor meerdere EU-landen tegelijk aangifte gedaan worden via dit éénloketsysteem.  

 

Het gebruik van het éénloketsysteem is niet verplicht. U mag uw onderneming nog steeds in het buitenland registreren voor de btw-aangiftes. Het éénloketsysteem is vooral voor ondernemingen met weinig aftrekbare buitenlandse btw een administratieve verlichting. 

 

Bron:www.belastingdienst.nl

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Elle.