Trommelen Trommelen
  • Home
  • Nieuws
  • Derogatie 2022, wat zijn de veranderingen?

Derogatie 2022, wat zijn de veranderingen?

Voor 2022 is er inmiddels goedkeuring betreffende derogatie. Met derogatie mag op zangronden 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest, van graasdieren, worden gebruikt. De voorwaarden voor 2022 zijn hetzelfde als in voorgaande jaren.

Deze voorwaarden zijn onder andere:

  • 80 % grasland
  • Er dient een bemestingsplan te worden opgesteld
  • Van alle percelen is een geldig derogatiemonster noodzakelijk
  • Aanvullende gegevens tijdig versturen
  • Derogatievergunning moet worden aangevraagd
  • Waarschijnlijk kan deze aanvraag pas vanaf november

De voorwaarden voor derogatie vanaf 2023 worden nog verder uitgewerkt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Wel is al bekend dat de derogatie langzaam afgebouwd gaat worden.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Jan.