Trommelen Trommelen
  • Home
  • Nieuws
  • Aanscherping energiebesparingsplicht

Aanscherping energiebesparingsplicht

Voor bedrijven en instellingen

Per 1 juli 2023 is de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen, aangescherpt voor bedrijven en instellingen. Uiterlijk op 1 december 2023 moeten bedrijven en instellingen via de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO) een rapport hebben ingediend over energiebesparende maatregelen. 

De bedrijven en instellingen die toegevoegd zijn aan de doelgroep sinds de aanscherping zijn: 

  • Bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen;
  • Glastuinbouw en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. 

Verder is er ook een uitbreiding van de energiebesparende maatregelen en de maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) verplicht. Deze laatste maatregel geld enkel in geval van een terugverdientijd van vijf jaar of minder en als ze leiden tot een verlaging van de CO2 uitstoot.  

Informatie- en onderzoeksplicht 

 

Als uw bedrijf of instelling een jaarlijks gebruik heeft van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas, heeft uw bedrijf of instelling een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Hiervoor is er een lijst met 149 erkende energiebesparende maatregelen (EML). Voor de glastuinbouwsector is er een aparte lijst. Dit rapport moet uiterlijk 1 december 2023 binnen zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

Daarnaast is er voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas een onderzoeksplicht. Deze bedrijven en instellingen moeten een onderzoek uitvoeren naar alle kosteneffectieve maatregelen en een uitvoeringsplan opstellen voor energiebesparende maatregelen.  

De toezicht en de handhaving van de informatieplicht en onderzoeksplicht liggen volledig bij de 29 regionale omgevingsdiensten. 

Bron: Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO) 

 

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Elle.